Orzeczenie o niepełnosprawności składa się z kilku elementów. Oprócz konkretnego postanowienia, daty na jaką wydane jest orzeczenie, a także symboli, znajdują się także wskazania. Punkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą konieczności sprawowania opieki nad niepełnosprawnym i współudziału w procesie leczenia. Mają istotne znaczenie dla niepełnosprawnego i jego opiekuna.

Dlaczego punkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności są tak ważne?

Dlaczego to także ważne, aby w orzeczeniu znalazły się następujące wskazania:

  • Wymaga konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
  • Wymaga konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wszystko z uwagi na możliwość uzyskania przez opiekuna niepełnosprawnego świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Świadczenia są należne, jeżeli opiekuni niepełnosprawnych nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których wspomniałem powyżej.

A więc gdy niepełnosprawni wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Reasumując, aby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, należy posiadać pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Jakie warunki należy spełnić?

A więc, aby opiekun niepełnosprawnego otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne, muszą zostać spełnione następujące przesłanki.

  • Opiekun musi zajmować się osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Opiekun musi zajmować się osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. A więc uwzględnione muszą zostać pkt 7 i 8 orzeczenia.

Istnieją jeszcze inne wymagania w przedmiocie możliwości otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Przysługuje bowiem ono, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała.

  • Nie później niż do ukończenia 18. roku życia.
  • W trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 477 zł miesięcznie. To wysokość aktualna od stycznia 2018 r. Natomiast od początku 2019 r. powinno ono wynieść 1 583 zł miesięcznie. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Piotr STOSIO

Radca Prawny

 


Jeśli masz pytania odnośnie wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności, zachęcam do ich zadania 🙂

Zapraszam także do przeczytania, co napisać w odwołaniu od odrzeczenia o niepełnosprawności.

Kategorie: Uncategorized

1 Komentarz

Piotr · 29 listopada 2018 o 20:49

test

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *