Z roku na rok wiele osób występuje o orzeczenie o niepełnosprawności. Niełatwo jednak znaleźć obszerną informację dotyczącą orzeczenia o niepełnosprawności. Kto je wydaje, w jakich sytuacjach, jak się odwołać od orzeczenia. Zapraszam zatem do przeczytania tekstu, w którym przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności. 

Orzeczenie o niepełnosprawności – najważniejsze informacje. Tekst będzie stanowił formę pytań i odpowiedzi. Zachęcam i zapraszam do zadawania pytań, chętnie na nie odpowiem.

1. Kto może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

 • Osoby po 16 roku życia
 • Dzieci do 16 roku życia.

Wnioskodawcą może być:

 • Osoba zainteresowana, jeśli jest pełnoletnia.
 • Przedstawiciele ustawowi, np. rodzice.
 • W niektórych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej.

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.


2. Jakie dokumenty należy dołączyć?

Niepełnosprawny powinien wypełnić wniosek, a także dołączyć do niego posiadaną dokumentację medyczną. Ważne jest też zaświadczenie lekarskie. 

Wzór wniosku zwykle dostępny jest na stronach internetowych zespołów orzekających. Zaświadczenie lekarskie powinno być na odpowiednim druku, które wydawane jest przez lekarza, pod którego opieką znajduje się niepełnosprawny. W przypadku braków niepełnosprawny może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.


3. Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

 • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydają orzeczenia w I. Instancji.
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wydają orzeczenia w II. Instancji.

Wnioskujący powinien zgłosić się do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. W komisji zazwyczaj znajduje się lekarz oraz psycholog, pedagog, pracownik socjalny, bądź też inny lekarz.


4. Jakie są stopnie orzeczenia o niepełnosprawności?

Przy orzekaniu osób powyżej 16 roku życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności.

 • Znaczny.
 • Umiarkowany.
 • Lekki.

5. Jakie są opłaty za orzeczenie o niepełnosprawności?

Postępowanie odwoławcze przed sądem jest wolne od opłat. Podobnie jest z dwuinstancyjnym postępowaniem przed zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności.


6. Jak należy traktować orzeczenie o niepełnosprawności?

No właśnie, o tym będzie w kolejnych wpisach.


7. Jaki jest termin na wniesienie odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności?

Odwołanie od orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności składa się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Natomiast odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności składa się w terminie 1 miesiąca do Sądu. Tak jak poprzednio, analogicznie, za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.


8. Przywileje z orzeczeniem o niepełnosprawności

Osoby, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać uprawnienia. Jest ono podstawą do otrzymania legitymacji niepełnosprawnego, a także świadczenia pielęgnacyjnego. Przydatna jest także karta parkingowa dla niepełnosprawnego.


9. Legitymacja niepełnosprawnego

Po uzyskaniu decyzji o stopniu niepełnosprawności należy zwrócić się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Legitymacja zawiera zdjęcia. Ułatwia formalności związane z dostępem do uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulgi uprawnień.


10. Z jakich elementów składa się orzeczenie o niepełnosprawności?

Elementów jest wiele. Należą do nich w szczególności:

 • Oznaczenie zespołu wydającego orzeczenie.
 • Data wydania orzeczenia.
 • Podstawa prawna wydania orzeczenia.
 • Dane, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL.
 • Ustalenie lub odmowę ustalenia niepełnosprawności.
 • Symbol przyczyny niepełnosprawności.
 • Datę lub okres powstania niepełnosprawności.
 • Okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność.
 • Wskazania określone przez skład orzekający. Dlaczego tak ważny jest pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności? Odnośnie pozostałych wskazań przygotuję jeden z najbliższych tekstów.
 • Pouczenie o przysługującym odwołaniu.


11. Co w przyszłości?

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

Natomiast gdy nie uda się uzyskać korzystnego orzeczenia o niepełnosprawności, pozostaje odwołanie do Sądu. Odwołanie składa się od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. O tym, co napisać w odwołaniu do Sądu od orzeczenia o niepełnosprawności warto przeczytać w jednym z moich poprzednich tekstów, klikając w link


Piotr STOSIO

Radca Prawny


Jeśli masz pytania odnośnie wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności, zachęcam do ich zadania, chętnie uzupełnię tekst 🙂

Zapraszam także do odwiedzenia moich dwóch pozostałych blogów: dotyczącego sporów z deweloperem, a także o odnośnie odszkodowania i zadośćuczynienia, a w tym o możliwości uzyskania odszkodowania za upadek na śliskim chodniku.

Kategorie: Uncategorized

6 Komentarzy

Monika Maślanka · 12 grudnia 2018 o 12:54

Właśnie mam zamiar składać o niepełnosprawność ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać mam zwyrodnienie kręgosłupa ledzwiawego i persiowego prawa i lewą rzebka ustawione do prawej strony chodzę na rehabilitacje do tego choruje na PchoP nadciśnienie jestem pod stała opieka lekarza nie pracuje bo nie jestem w stanie z powodu chorób .Proszę o pomóc jeżeli to możliwe…..Dziękuję.

  Piotr Stosio · 12 grudnia 2018 o 17:27

  Dzień dobry, proszę na spokojnie przygotować dokumentację medyczną, pójść po zaświadczenie lekarskie do swojego lekarza i złożyć wniosek.
  W jednym z najbliższym tekstów przygotuję jakąś szerszą informację o dokumentach, które trzeba złożyć.

Magda · 20 grudnia 2018 o 16:29

Dzień dobry. Jestem mamą 16 latka, który jest głuchy jednostronnie. Nosi aparaty system cross. Starałam się o orzeczenie o niepełnosprawność. Dostał na stałe, stopień lekki. Przy stopniu lekkim nie należy się zasiłek pielęgnacyjny musi być stopień umiarkowany. Dodam, że syn ma problemy z nauką. Ma dyslekcje i dysgrafie. Chcę się odwołać chociaż powiem szczerze, że nie wiem czy trzeba podać argumenty.

KimerP · 5 lutego 2019 o 04:52

Interested in HARD ROCK? How about Kiss band? They are on a tour in 2019 all across the US. Visit KISS Tour Boston to know more about KISS concert dates in 2019.

Beata łuszczyca · 14 lutego 2019 o 09:10

Dzień dobry jestem chora na łuszczycę czy przy tej chorobę również mogę starać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

HootieP · 14 lutego 2019 o 17:27

I like rock bands! I really do! And my favourite yadrock band is Hootie and The Blowfish! All band members has reunited to give more than 50 concerts to their fans in 2019! To know more about Hootie and The Blowfish in 2019 visit website Hootie and the Blowfish tickets. You won’t miss concerts this year if you click on the link!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *