Czy można uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Zapraszam do przeczytania mojego kolejnego tekstu. Opowiem o swojej praktyce, jako że prowadzę naprawdę wiele spraw dotyczących odwołań od orzeczeń.

Zapewne kojarzysz, że zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia zazwyczaj na 2 lata lub na inne krótkie okresy. To powtarza się bardzo. Po zakończonym okresie osoba z niepełnosprawności musi po raz kolejny przejść całą procedurę celem przedłużenia orzeczenia.

Jednak istnieje możliwość otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe, często jednak trzeba w tym celu odwołać się do sądu.

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe

Z czego wynika ta możliwość? Nie z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podstawą w tym przypadku będzie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z par. 3 ust. 5 stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Niemniej dotyczy to tylko osób po 16 roku życia, ponieważ niepełnosprawność dziecka – zgodnie z tym rozporządzeniem – orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Dlaczego warto posiadać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe? Choćby po to, żeby uniknąć kolejnych komisji, przesyłania dokumentów i wszelkiego stresu z tym związanego.

Z mojej praktyki wynika, że wbrew pozorom, dość często udaje się uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności na stałe. Podam jako przykład sytuację mojej Klientki (orzeczenie jest już prawomocne), 20-letniej dziewczyny, które uzyskała niedawno orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na stałe. Pomimo początkowych wątpliwości, czy nie będzie zbyt młoda, żeby uzyskać takie orzeczenie, ostatecznie biegli sądowi w postępowaniu nie mieli ku temu wątpliwości.

Niemniej, żeby uzyskać orzeczenie na stałe często konieczne jest odwołanie do sądu. Często podkreślam, że naprawdę nie ma się czego bać – uwierzcie, że sądy nie gryzą.

*****

Przeczytaj też o możliwości uzyskania karty parkingowej, a także inne teksty na mojej stronie. Niedługo pojawi się ich znacznie więcej.

Piotr Stosio

Radca Prawny

*****

Zapraszam do kontaktu w przypadku. Możesz też skorzystać z poniższego formularza:


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *