Karta parkingowa dla niepełnosprawnego jest często niezbędnym uprawnieniem, zwłaszcza gdy żyje się w wielkim mieście. Warto ją posiadać, ponieważ to jedyny dokument, który uprawnia osobie niepełnosprawnej do parkowania na kopercie.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych? Należy złożyć wniosek zgodnie z ustalonymi procedurami oraz uiścić odpowiednią opłatę. Kartę wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać kartę parkingową?

Kartę parkingową wydaje się następującym podmiotom.

  • Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  • Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kiedy karta parkingowa dla niepełnosprawnego nie zostanie wydana?

Warto pamiętać, że Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie może wydać karty parkingowej tylko i wyłącznie na podstawie pisma wnioskodawcy. Konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie wyda więc karty bez złożonego zgodnie z zasadami procedury wniosku o wydanie karty parkingowej, na obowiązującym druku.

Merytoryczne (negatywne bądź pozytywne) rozpoznanie wniosku o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej może nastąpić jedynie na podstawie prawidłowo wniesionego wniosku wraz kompletem dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870 ze zm.). Tak jednoznacznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 8 września 2016 r. o sygn. II Sa/Sz 560/16.

Co jest jednak najważniejsze? Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym jako warunek wydania karty parkingowej wymieniają określone orzeczenie, a nie fakt niepełnosprawności. Przepisy te należy odczytywać w ten sposób, iż prawo do karty parkingowej przysługuje osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, która legitymuje się wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem wydanym przez organy rentowe równoważnym na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Kiedy karta parkingowa dla niepełnosprawnego traci ważność?

Warto pamiętać, że karta parkingowa dla niepełnosprawnego może stracić ważność. Są to następujące sytuacje:

  • Upływ terminu ważności karty.
  • Zwrot karty organowi, który ją wydał.
  • Zgłoszenie utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydana została karta dla niepełnosprawnego.
  • Likwidacja placówki, której wydano kartę.
  • W razie śmierci osoby, której wydana została karta dla niepełnosprawnego.

Gdzie powinna znaleźć się karta parkingowa dla niepełnosprawnego?

Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu. Co istotne, należy to zrobić w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Co ważne, karta parkingowa dla niepełnosprawnego wydawana jest na okres ważności orzeczenie. Ale nie dłużej niż na 5 lat.

W kolejnych wpisach przedstawię:

  • szczegółową procedurę odwołania,
  • kwestię opłaty za wydanie karty parkingowej dla niepełnosprawnego.

 

Piotr Stosio

Radca Prawny


Jeśli zainteresował Cię wpis, zachęcam do polubienia fanpejdżu strony na Facebooku. Odnośnik do profilu znajdziesz w jednym z widgetów po prawej stronie 🙂

Kategorie: Uncategorized

1 Komentarz

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe - sprawdź czy to możliwe · 29 czerwca 2021 o 21:37

[…] też o możliwości uzyskania karty parkingowej, a także inne teksty na mojej stronie. Niedługo pojawi się ich znacznie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *